• BG
  • EN

На 31 октомври БААИК организира обучение за търпимостта съгласно разпоредбите на ЗУТ

Обучението ще се проведе онлайн и присъствено /конферентна зала на хотел "Будапеща"/

 

Лектор е инж. Милка Гечева, експерт по ЗУТ, бивш началник на ДНСК, а в момента управител на гояма инженерно - консултантска компания. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

От 9.30 ДО 13.00 ЧАСА

 /с вкючена почивка от 15 минути и лек работен обяд от 30 минути/

1. Режими на търпимост по смисъла на ЗУТ

§периоди на търпимост по ЗУТ
§кои строежи се определят като търпими съгласно ЗУТ
§ред за изследване и удостоверяване на търпимост
§правни последствия от търпимостта, практика на ВАС

 

ОТ 13.00 ДО 14.15 ЧАСА

/с включена почивка от 15 минути/

2. Устройствен статут на търпимите строежи съгласно действащия ПУП

§действия, които са допустими по отношение на търпимите строежи, в зависимост от устройствения им статут
§случаи, при които строежи, определени като търпими, подлежат на премахване

 

3. Дискусия

 

Вижте и останалите детайли за обучението ТУК