• BG
  • EN

На 8 април БААИК организира обучение за консултанти по Модул 2 от програмата, одобрена от МРРБ

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ –

КОНСУЛТАНТИ  /БААИК/ ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ПО МОДУЛ 2 ОТ ПРОГРАМА,

УТВЪРДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА ТЕМА:

 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО – ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТ ОБРАЗЕЦ 15

8 АПРИЛ /ПЕТЪК/, 2016 г. , СОФИЯ

 ХОТЕЛ „БУДАПЕЩА“ /УЛ. „БУДАПЕЩА“ 92 А, ЗАЛА „ПАНОНИЯ“/

 

           ЛЕКТОРИ:  

                     ИНЖ. МИЛКА ГЕЧЕВА, НАЧАЛНИК НА ДНСК

                     ИНЖ. КРАСИМИР ПЕТКОВ, ЗАМ. НАЧАЛНИК НА ДНСК В  ПЕРИОДА 2011 – 2013 Г., В МОМЕНТА КОНСУЛТАНТ

ВЪВ  ФИРМА ЗА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

 

 

ПРОГРАМА

  9.15 – 9.30 

Регистрация със сутрешно кафе.

  9.30 – 10.30

Упражняване на строителен надзор на строителен обект – права, отговорности и задължения съгласно чл. 154, 168, 169 б, 170 и други от ЗУТ.

10.30 – 10.45

Почивка.

10.45 – 12.30

Институции, взаимодействащи си с консултанта.

Инструменти в помощ на консултанта – закони и подзаконови нормативни актове.

Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството – първа част

12.30 – 13.30

Работен кетъринг обяд

13.30 – 15.30

Актове и протоколи по време на строителството – Наредба №3 за съставяне на актове и протоколите по време на строителството – втора част

Акт – образец 15 и становища от компетентните органи, когато са необходими.

15.30 – 16.30

Дискусия по практически казуси.

16.30 – 16.45

Връчване на Удостоверения за преминат курс на обучение съгласно изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ по МОДУЛ 2 от утвърдена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството програма.

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ

 

ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА

 

ФИРМА

 

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА

 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН И E-MAIL

 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА:

 

•ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК:  96 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕНО ДДС

•ЗА ДРУГИ:  192 ЛЕВА С ВКЛЮЧЕНО ДДС
 
•СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 1 АПРИЛ, 2016 Г.

 

 

МОЛЯ, ПРЕВЕЖДАЙТЕ ТАКСИТЕ  НЕ ПО-КЪСНО ОТ 1 АПРИЛ, 2016 г. ПО СМЕТКАТА НА БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

02 983 90 41,  0878 111 085,  0878 111 086:

Секретариат на БААИК

е-mail bacea@techno-link.com,  web site http://bacea-bg.org/bg