• BG
  • EN

Наближава крайният срок за регистрация в курса за управление на строителните отпадъци, който ще се проведе на 28 Юли

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ  -

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КОНСУЛТАНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

 

28 ЮЛИ /ЧЕТВЪРТЪК/, 2016 г.

СОФИЯ, ХОТЕЛ „ЛАЙТ“ /УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ 37/

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУМЯНА ЗАХАРИЕВА - КАТ. "СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ"- УАСГ, ЧЛЕН НА РАБОТНИЯ КОЛЕКТИВ, ПОДГОТВЯЩ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ НАРЕДБАТА

 

 

ЦЕЛИ НА КУРСА:

 

Да запознаят консултантите (вкл. упражняващи строителен надзор) в инвестиционния процес с основните положения и особеностите на законодателството и произтичащите от него задължения. Да се дискутират някои предизвикателства при приложението на законодателството. Да се запознаят участниците в курса с предложенията за промени в законодателната уредба.

 

 

РЕЗУЛТАТИ:

 

Знания за изискванията на нормативната уредба и задълженията на участниците в строително-инвестиционния процес, за процедурите по прилагането й, за особеностите на СО и възможностите за тяхното материално оползотворяване и за  приложенията на рециклираните материали в строителството, за сегашното състояние на управлението на СО у нас и др.

Умения за прилагането на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани материали (НУСОВРМ) – изготвяне/оценка/изпълнение на План за управление на СО (ПУСО), водене на отчетност и докладване на дейности, свързани с управление на СО и влагане на рециклирани материали.

 

Изисквания към участниците: Предварително запознаване в детайли с НУСОВРМ.

Документ при завършване на курса: Сертификат, издаден от БААИК

 

 

09.15 – 09.30 Регистрация със сутрешно кафе и чай

09.30 – 12.30 Начало на курса

12.30 – 13.15 Работен обяд

13.15 – 15.30 Лекции и решаване на практически казуси

15.30 – 16.30 Дискусия по проблеми, поставени от участниците

 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

 

ТРИ ИМЕНА НА УЧАСТНИКА:…………………………………………………………..............................

 

ФИРМА:………………………………………………………………………………………...............................

 

ДАННИ ЗА ФАКТУРА:………………………………………………………………….…..........................

 

МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН /МЕЙЛ:…………………………………………………………............................

 

 

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 

  • За членове на БААИК:   120 лева с включено ДДС
  • За нечленове:   204 лева с включено ДДС

 

 

 

Моля, превеждайте таксите НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20 ЮЛИ на сметката на БААИК:

 

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК, 

 

BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG47UNCR96601087804103