• BG
  • EN

Над 11 млн. лв. ще бъдат вложени в ремонта на пътя Камен - Драганово, строителният надзор се упражнява от "Пътконсулт 2000" ЕООД, член на БААИК

Със средства от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. се рехабилитират и реконструират 20,1 км от път III-514 Камен - Драганово от км 5+000 до 25+157, в област Велико Търново. Проектът е лот 85 от десетия етап на програмата, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.


Участъкът от третокласния път е на територията на общините Стражица и Горна Оряховица. Ръководител на проекта от АПИ е инж. Бисер Йорданов, съобщиха от АПИ.


По проекта е предвидена реконструкция на пътното тяло на път III-514, полагането на изравнителни и износващи асфалтови пластове по цялата дължина на участъка. Ще бъдат изградени нови облицовани окопи, възстановяване на банкетите, нови бетонови бордюри и тротоари в село Камен и др. За повишаване безопасността на движението ще бъде поставена нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

 

Вижте повече подробности във в-к "Строителство Градът" ТУК