• BG
  • EN

Над 50 човека взеха участие в информационното събитие, което БААИК организиря на 17 ноември

Над 50 човека, представители на всички участници в строително – инвестицонния процес – проектанти, строители, консултанти, както и оценители за енергийна ефективност, взеха участие във вчерашния форум, организиран от БААИК.

Генерален спонсор на събитието беше фирма „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД с управител арх. Богдана Панайотова, а спонсор на конференцията – „РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА“ ООД с управител инж. Велизар Ранев.

 

Акцентът в програмата бяха насоките в новата програма за енергийно обновяване на сградите, както и представяне на проектите, включени в програмата „Транспортна свързаност 2021 – 2027 г.“.

 

От първия панел с лектори арх. Дима Лекова и инж. Маргарита Томова от МРРБ стана ясно, че новата програма за саниране ще стартира до две седмици като всеки момент се очаква тя да бъде одобрена от Европейската комисия.

Едно от изискванията за участие на сградите по програмата е положителна оценка за сеизмична осигуреност, постигане на клас "Б" на енергопотребление и минимум 30 на сто спестяване на първична енергия за всяка сграда. Общият бюджет, който България получава по линия на Механизма за възстановяване, е около 1,2 млрд. лева без ДДС.

 

По първия етап, който е с времеви срок за кандидатстване 31 март 2023 г., ще се предоставят 100 процента безвъзмездна помощ за вклчените дейности, а при втория етап, за който сега се подготвят насоки за кандидатстване, и който се отнася за останалия период от 2023 г., сдруженията на собствениците ще могат да получат до 80 процента безвъзмездна финансова помощ.

 

 

Процедурата ще се реализира в партньорство с общините и те ще са водещи и задължителни партньори, коментира арх. Дима Лекова от Дирекция „Жилищна политика. Допустими за участие в програма са всички сгради, които попадат в режим на етажна собственост – имат поне четири самостоятелни обекта и поне два собственика.

Най-малката структурна единица, която може да кандидатства, е блок секцията поради технически съображения за обследванията.

В най-скоро време експертите от Дирекция „Жилищна политика“ ще изготвят допълнителни насоки за реализация на програмата, които ще бъдат изпратени до всички членове на БААИК.

 

Във втория информационен панел инж. Ивета Колева от транспортното министерство поясни, че бюджетът на програмата „Транспортна свързаност 2021 – 2027 г.“ възлиза на 1.90 млрд. лева като сред приоритетните проекти са развитието на железопътната инфраструктура, подобряването на интермодалността, системите за управление на трафика, както и повишаване на безопасността на транспортната мрежа.

 

 

Сред приоритетните проекти, включени в програмата, са магистрала „Струма“, Лот 3.2, обход на гр. Габрово, включително тунел под вр. „Шипка“, магистрала „Русе – Велико Търново“, развитие и разширение на пристанище Лом, изграждане на жп връзки към летищата в Пловдив и Бургас.

 

Можете да видите презентациите на лекторите от Министерството на транспорта тук:

https://drive.google.com/drive/folders/1sjndNTR6AOrLCkydKVdYsVgN2fWDeaSW?usp=sharing    

 

Презентациите на лекторите от МРРБ ще бъдат качени веднага след като ни бъдат предоставени.