• BG
  • EN

Наградиха членове на БААИК в престижния Конкурс за развитие на инфраструктурата в България, организиран от Градът Медиа Груп

Източник на информация: www.gradat.bg
 
Наградите за принос в развитието на инфраструктурата на България излъчи 20 победители – 8 първи и 12 специални награди.
Номинираните проекти са 48, завършени в периода 2013-2015 г. 30-членно авторитетно жури - представители на експертни, браншови и академични среди, определи наградите в 8-те категории.
Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите.
Организатор е "Градът Медиа Груп".
Събитието, което се проведе на 23 февруари в София, откриха министрите Ивайло Московски, Лиляна Павлова и Ивелина Василева.

 
Наградите в категория "Транспортна инфраструктура" връчи министърът на транспортът, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Първа награда в категория "Транспортна пътна инфраструктура" беше връчена на проект "Автомагистрала "Струма" Лот 2, участък "Дупница-Благоевград". Възложител е Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/. Изпълнител е "ГБС-инфраструктурно строителство" и "Пътстрой 92". Консултант е "Пътинвестинженеринг".

Специална награда в категориятаполучи "Автомагистрала "Калотина – София, Лот 1 на Западна дъга на Софийски околовръстен път". Възложител е АПИ. Изпълнител е "Трейс Груп Холд". Консултант "Пътконсулт 2000".

Специална награда получи и "Автомагистрала "Марица", участък Лот 2 "Димитровград-Харманли". Възложител АПИ. Изпълнител "ПСТ Груп" АД. Проектант "Пътпроект". Консултант "Рутекс".

Първа награда в категория "Транспортна железопътна инфраструктура" беше връчена на проект "Реконструкция и електрификация на железопътната линия "Пловдив-Свиленград" по коридори 4 и 9, фаза 3 "Свиленград-Турска граница". Възложител е НКЖИ. Изпълнител и проектант е "Охл ЖС"АД. Консултант е консорциум между ТИПСА, "Луис Бергер", "Систра", "Традемко" и "Рубикон Инженеринг".

Първа награда в категория "Транспортна пристанищна инфраструктура" получи проект "Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС". Възложител е ДП "Пристанищна инфраструктура". Изпълнител е Обединение "Булрис 2009" и ДЗЗД "Бул Рис 2". Проектант на съпътстваща инфраструктура е архитектурно студио "Вамос".

Специална награда беше връчена на "Рибарско пристанище Сарафово" - Бургас. Възложител е община Бургас. Изпълнител е "Евроалианс Геотехника". Проектант е консорциум "Урбанико".

В категорията "Интелигентни транспортни системи и географски информационни системи" бяха раздадени две специални награди:
-"Система за автоматизирано събиране на данни по магистрали първи и втори клас пътища на Република България". Изпълнител "Контракс" АД.
-"Предоставяне на ГИС базирани електронни услуги и създаване на регистри за приходни дейности". Изпълнител "Есри България".
Възложител и на двата проекта е АПИ. Наградите връчи инж. Павел Диковски, председател на ББК "Пътища"

Наградите в категория "Екологична инфраструктура" връчи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.

Първа награда в категория "Екологична водна инфраструктура" получи "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"
Възложител е община Габрово. Изпълнител на етап 1е  "Драгиев и Ко". Изпълнител на етап 2 е "Станилов" ЕООД. Изпълнител на ПСОВ е "Главболгарстрой" АД. Проектант е обединение "Водеко-Габрово". Консултант - "Консултантска Инженерна Група".

Специална награда беше присъдена на "Аурубис България" за проект за ПСОВ.

Първа награда в категория "Екологична инфраструктура за третиране на отпадъците" беше присъдена на Завод за механично-биологично третиране на отпадъци с производство на Ар Ди Еф гориво, София. Възложител е Столична община. Изпълнител и проектант е обединение "Актор Хелектор", координатор на проектирането Ателие"Серафимов архитекти".

Наградите в категория "Градска среда" връчи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Специална награда в категория "Градска среда" бяха присъдени на град Русе за два проекта:
- Проект за благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. "Александровска" и площад "Батенберг".
- Проект за интегрирана система за градски транспорт.
Възложител е община Русе. Проектант на благоустрояване и достъпна градска среда на участък от ул. "Александровска" и площад "Батенберг" - "Краси инвест". Проектант на транспортната част от Интегрираната система за градски транспорт "Инжконсулт проект" и "Евротранспроект". Проектант на архитектурната част от интегрираната система за градски транспорт е "Монолитконсулт".

Специална награда за оригинална комплексна ландшафтна композиция беше присъдена на обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк "Свети Георги", Добрич. Възложител е община Добрич.

Специална награда беше присъдена и на транспортен възел "Лъвов мост" и съпътстваща инфраструктура. Възложител е Столична община, изпълнител "Главболгарстрой Холдинг", проектант "Пътпроект 2000".

Наградите в категория "Метрополитен Транспортна инфраструктура" връчи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Първа награда в категория "Метрополитен Транспортна инфраструктура" взе Метростанция "Летище София". Наградите получиха: за възложител проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на "Метрополитен" ЕАД, за изпълнител Владимир Житенски, управител на "Джи Пи Груп", представител на "Метро Сифер"; за проектант арх. Радомир Серафимов, управител на Ателие "Серафимов Архитекти" и арх. Ирена Дерлипанска; за консултант наградата взеха арх. Богдана Хасърджиева, управител на "Ен Ар-Консулт", и инж. Севдалин Вълнаров, управител на "Рубикон Инженеринг".

Специална награда в категорията получи метростанция "Дружба". Наградите получиха за изпълнител инж. Климент Иванов, началник строителен обект, "Станилов", за проектант арх. Красен Андреев, управител на "Архистил", София

Специална награда беше връчена и на Метростанция "Искърско шосе". Наградите получиха за изпълнител инж. Боян Делчев, изп. директор, "Трейс Груп Холд", за проектант арх. Константин Косев, "Инжпроект".

Специална награда взе МС "Александър Малинов". Наградите получиха за изпълнител Владимир Житенски, управител на "Джи Пи Груп", за проектант арх. Ирена Дерлипанска, за консултант д-р на икономическите науки Розалина Козлева-Рибарова, управител на "Инфрапроект консулт", и инж. Огнян Христов, управител на "Метроконсулт БГ", партньори в Консорциум МИК.

Специална награда беше присъдена и на МС "Бизнес парк". Наградите получиха: за изпълнител инж. Владимир Вутов, изп. директор на "Геострой", за проектанти арх. Елена и Фарид Пактиавал.