• BG
  • EN

Напомняме за членския внос към БААИК за 2016 г.

Уважаеми членове на БААИК,

 

На неплатилите членския си внос към асоциацията за 2016 година, напомняме, че срокът за погасяването изтече още през април на календарната година. 

Можете да погасите вноската си в брой в офиса на БААИК на ул. "Струма" 2 А или по банков път по сметката на БААИК:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,   BIC: UNCRBGSF,   IBAN: BG47UNCR96601087804103, БААИК

За юридически лица годишният членски внос е 750 лева, а за физическите лица - 250 лева.

 

                                                                БЛАГОДАРИМ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, КОЛЕГИ!