• BG
  • EN

Обнародвани са промени в Наредбата за проектиране и изграждане на обекти и съоръжения за пренос и разпределение на топлинна енергия

Уважаеми колеги,
 
 
В брой 6 на Държавен вестник от 22 януари, 2016 г.  е обнародвана Наредбата за техническите правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за пренос и разпределение на топлинната енергия.
 
Вижте измененията в Наредбата ТУК.