• BG
  • EN

Обществена поръчка за консултантски услуги съгласно изискванията на ФИДИК обяви община Добрич

Община Добрич обяви обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“.

Тя включва две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“ и Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ на Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“.

Стойност, без да се включва ДДС: 3 050 000 BGN

 

Вижте детайлите ТУК