• BG
  • EN

Обучение за съдебните практики по ЗУТ с лектори от ВАС и ДНСК организира БААИК

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/ организира обучение за актуалните съдебни практики по ЗУТ на 20 май 2022 в сградата на Камарата на строителите в България /КСБ/. 

Лектори са Галина Солакова, съдия от Върховния административен съд и инж. Георги Даракчиев от ДНСК.

 

ПРОГРАМА

 

9.15 – 9.30

Регистрация на участниците

 9.30 – 11.00

Строителни книжа – одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж, презаверка и допълване.

Контрол върху строителните книжа по чл.156 ЗУТ от органите на ДНСК.

11.00 – 12.15

Отговорности на лицата, упражняващи строителен надзор по време на строителството.

12.15 – 13.00

Лек работен обяд.

13.00 – 14.15

Производство по установяване и премахване на незаконни строежи. Спиране на строителството и забрана на ползването.

14.15 – 14.45

Дискусия.

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

ЗА ЧЛЕНОВЕ НА БААИК

 

162 ЛВ. /С ДДС/

ЗА ДРУГИ

216 ЛВ. /С ДДС/

При повече от двама участници от една фирма/организация – 10 % отстъпка

 

 

 

 

За да се регистрирате е необходимо да изпратите до 16 май

на bacea@techno-link.com или bacea.bg@gmail.com

  -  трите си имена

  -  данни за издаване на проформа фактура

  -  актуален телефон

 

 В рамките на деня ще получите проформа, по която да преведете таксата за участие.

 

Ако имате въпроси, може да ни звъннете на: 0878 111 085, 0878 111 086