• BG
 • EN

Обучението е насочено към всички участници в строително - инвестиционния процес, лектор е експертът по ЗУТ Савин Ковачев

Уважаеми архитекти, инженери и консултанти,

БААИК има удоволствието да Ви покани на обучение на тема:

 

Актуални проблеми на взаимоотношенията на страните в процеса на проектирането и строителството в светлината на новите промени в ЗУТ от януари и март 2019 г.

7 юни /петък/, 2019 г.

                                                                                             София, ул. „Кракра“ 11 /Съюз на архитектите в България/, зала 1, ет. 1

 

 

Лектор – Савин Ковачев

Резултат с изображение за савин ковачев

експерт - консултант по ЗУТ, юрист, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.)

 

 

П Р О Г Р А М А

ЧАС

 

ТЕМА

 

  9.15 – 9.30

Регистрация и сутрешно кафе за добре дошли.

  9.30 – 12.15

 • По-важни моменти и новости в режимите на проектиране и разрешаване на строителството.
 • Особености на договорите за проектиране и за надзор в проектирането.
 • Същност и роля на различните видове визи за проектиране.
 • Новият вид виза за проектиране по чл. 140а ЗУТ.

Въвеждане на нов режим за получаване на изходни данни, необходими за проектирането, както и за присъединяване на строежите към мрежите на техническата инфраструктура.

 

 12.15 – 12.45

Лек работен кетъринг обяд.

 12.45 – 15.00

 • Сравнителен анализ на процедурите за получаване на виза за проектиране по чл.140 и чл.140а ЗУТ в светлината на променения през месец март чл.143.
 • Общ режим за разрешаване на строителството - съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.
 • Другите режими за разрешаване на строителство по ЗУТ. Загуба на правно действие на разрешенията за строеж.
 • Обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ след промяната на чл.156 и отмяната на чл.216 ЗУТ.

 

 15.00 – 15.15

Почивка.

 15.15 – 17.00

 • Новото в процедурата по откриване на строителна площадка.
 • Участници в строителния процес – статут и взаимоотношения.
 • Актове и протоколи по време на строителството – техническо и правно значение.
 • Коментар на останалите промени в ЗУТ, които не засягат пряко дейността на консултантите.

 

 17.00 – 17.10

Връчване на Удостоверения за преминато обучение.

 

 

Т а к с и  з а  у ч а с т и е

  За членове на БААИК

 

 

  120 лева

  /с включено ДДС/

 

  За други

 

 

  228 лева

  /с включено ДДС/

 

 

 

Очакваме да ни изпратите имената на участниците, данни за фактура и телефон за контакт на пощата на БААИК: bacea@techno-link.com  или bacea.bg@gmail.com 

не по-късно от 31 май 2019

 

Веднага след това ще получите проформа за плащане по сметката на асоциацията:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК,

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103

 

Резултат с изображение за contact us

 

Ако имате въпроси, очакваме да се свържете с нас:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086

/Красимира Петрова, Виктория Янчова/

 

Снимка на Савин Ковачев: в-к "Дневник"