• BG
 • EN

Одобрен е съставът на Комисията, която ще избере новия главен архитект на София

Състав на комисията за провеждане на конкурса за избор на главен архитект на Столична община:
 


                Председател:

                Юлия Ненкова, заместник-кмет на направление „Законност, координация и контрол“ на Столична община

 

                Членове:

                Николай Нанков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България;

               Арх. Владимир Дамянов, председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България;

               Арх. Николай Баровски, председател на Регионална колегия София-град към Камарата на архитектите в България;

               Арх. Митьо Виделов, представител на Съюза на архитектите в България;

               Силвия Христова, общински съветник в Столичен общински съвет от групата на ПП ГЕРБ, председател на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС;

                Иво Божков, общински съветник в Столичен общински съвет от групата на Реформаторския блок, член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на СОС;

                 Милка Христова, общински съветник в Столичен общински съветник от групата на БСП-Лява България, зам.-председател на СОС;

                 Ралица Стоянова, секретар на Столична община;

                 Светозар Ерменков, директор на дирекция „Човешки ресурси“ на Столична община;

                Инж. Анна Мутафчиева, директор на дирекция „Жилищно и обществено строителство, топлоенергетика и енергийна ефективност“ на Столична община;

                 Инж. Васил Начевски, директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“ на Столична община;

                Ланд. арх. Ралица Маджарова, директор на дирекция „Зелена система“ на Столична община.

 


Наблюдатели:

 • Инж. Стефан Кинарев, представител на Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;

  Валентин Николов, представител на Камара на строителите в България;

  Арх. Асен Дикански, представител на Българска предприемаческа камара в строителството;

  Ланд. Арх. Веселина Калайкова, представител на Съюз на ландшафтните архитекти;

  Иван Велков, общински съветник в Столичен общински съвет от политическа група „5“, зам.-председател на СОС;

  Арх. Любомир Георгиев, представител на Инициативен комитет за промяна на системата за градско планиране в София

  Арх.Весела Тончева, представител на Общност на софийски граждански сдружения-инициатива „Граждани за зелена София“.