• BG
 • EN

Онлайн обучението ще бъде полезно за всички участници в строителния процес, ще бъдат засегнати и най-новите промени в ЗУТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн обучение

през ZOOM на тема:

Актуални практически проблеми на взаимоотношенията между участниците в процеса на проектирането и строителството

29 януари, 2021 г. /петък/, 9.30 – 14.30 часа, ZOOM

 

 

Лектор: САВИН КОВАЧЕВ

Експерт и консултант по ЗУТ, юрист, заместник – министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.)

 

 

ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В СЕМИНАРА:

 

 • По- важни моменти и новости в режимите на проектиране и разрешаване на строителството.
 • Специфика и по-важни моменти в договорите за проектиране и за надзор в проектирането.
 • Същност и роля на различните видове визи за проектиране.
 • Новият вид виза за проектиране по чл. 140а ЗУТ – правно действие и предимства пред визата по чл.140 ЗУТ. Сравнителен анализ на процедурите за получаване на виза за проектиране по чл.140 и чл.140а ЗУТ.
 • Новите моменти, засягащи различните режими за разрешаване на строителството - съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж. Ролята на консултанта за законосъобразното разрешаване на строителството. Загуба на правно действие на разрешенията за строеж.
 • Контрол и обжалване на индивидуалните административни актове по ЗУТ след промените в чл.156 и отмяната на чл.216 ЗУТ.
 • Участници в строителния процес – статут и взаимоотношения.
 • Актове и протоколи по време на строителството – техническо и правно значение.
 • Коментар на останалите нови моменти в ЗУТ.

 

Такса /с включен ДДС/

 • за членове на БААИК, държавни и общински служители: 138 лв.
 • за други: 168 лв.

 

При двама и повече участника от една и съща фирма получавате  20% отстъпка от таксата!

 

За да се включите в семинара, е необходимо да ни изпратите на bacea@techno-link.com:

 • трите си имена и мобилен телефон за връзка
 • актуален мейл, на който ще получите линк за достъп до семинара
 • данни за издаване на проформа фактура

 

 

При въпроси Ви очакваме на:

0878 111 085 и 0878 111 086

  /Красимира Петрова, Виктория Янчова/