• BG
  • EN

По време на годишното събрание и конференция на ЕФКА в Дъблин бяха оповестени резултатите от проучвване на европейския инженерно - консултантски сектор

В периода 9-10 май 2019 г. в ирландската столица Дъблин се проведе годишната конференция и общо събрание на Европейската федерация на инженерно-консултантските асоциации – EFCA, в които участие взе председателят на БААИК – инж. Атанаса Ангелов.

 

Основните конферентни панели на събитието тази година минаха под надслов „Бъдещи тенденции: инструменти и технологии“. Бяха представени добри практики за това как фирмите да проявят находчивост и гъвкавост в постоянно развиващия се свят на иновации и дигитализация. Особено внимание беше обърнато и на подбора на персонал с цел приобщаване на хората с увреждания и как да им бъде предоставена възможност за равен старт и професионално развитие. Акцентът падна и върху популяризирането и издигането на имиджа на професията и проблема с привличането на млади хора в инженерно-консултантската индустрия.

В конкурса на EFCA за млади професионалисти с първа награда беше отличена датчанката Гите Олсън за участието и в проект за изграждане на градски център в община Мидълфарт, Дания, която е първата обществена сграда в страната, получила сертификатите DGNB Platinum и Diamond.

На връчването на наградите присъстваше и председателят на секцията на младите специалисти на EFCA – Любомир Петров, България.

По време на общото събрание настоящият президент представи доклад за дейността на федерацията през изминалия едногодишен период, беше разгледан и приет проектобюджета за следващата година, като беше предложен и нов модел на формиране на членския внос, целящ наличието на баланс и справедливо разпределяне между вноските на големите европейски държави и тези, приети в ЕС след 2004г. На срещата беше обявен бъдещия президент на EFCA - Беноа Крошере, главен изпълнителен директор на „Артелия груп“ Франция, който ще встъпи в длъжност през 2020г. Работните комисии на Европейската федерация представиха доклади дейността си през изминалата година и изводите от направените проучвания и анкети, в които участие взеха и членове на БААИК.

По-долу можете да видите резултатите от анкетата за състоянието на европейския инженерно-консултантски сектор.

Беше представено и новото издание на EFCA „Бъдещи тенденции инженерно – консултантската индустрия“, май 2019г., с което също Ви предлагаме да се запознаете от линка долу. 

 

На тазгодишното събрание за членове на EFCA бяха приети националните асоциации на Латвия и Естония, с които пълноправните членове на Европейската федерация стават 28 национални професионални сдружения.

 

http://www.efcanet.org/Portals/EFCA/EFCA%20files/PDF/Barometer%20reports/EFCA%20Barometer_Spring%202019.pdf:  Резултати от анкетата за състоянието на европейския инженерно – консултантски сектор

 

http://www.efcanet.org/EFCAfuturetrends2019.aspx: Бъдещи тенденции в инженерно – консултантската индустрия, издание на EFCA, май 2019 г.