• BG
  • EN

Предлагат се промени в Наредбата за влаганите строителни продукти в строежите

Уважаеми колеги,
 
МРРБ е предложило промяна в Наредбата за влагане на строителни продукти в строежите.
 
 
Мотивите и предложенията вижте ТУК