• BG
  • EN

Предстоящи търгове в сферата на железопътното строителство

Бъдещи търгове в сферата на железопълната инфраструктура -  прогнозна стойност в левове
 
Източник на информация: www.gradat.bg
 
 
Ремонт на железопътни моторни влекачи 400 000
Ремонт на релсови самоходни специализирани машини за строителство и ремонт на железен път 400 000
Ремонт на вагони серия "Oklmm", "Res" и "Ua" в Горна Оряховица, Пловдив и Враца 803 520
Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете 18 000 000
Застраховка "Пожар и природни бедствия" на имущество и застраховка "Трудова злополука" на работещите за 5 години 17 944 075
Допълнително доброволно пенсионно осигуряване на работниците и служителите за 4 години 8 640 000
Разширяване функционалния обхват на географската информационна система на НКЖИ 15 000 000
Техническа помощ по проекти, финансирани от европейските фондове 1 500 000
Изготвяне на проект за ремонт на контактната мрежа в участъка Стара Загора-Змейово 100 000
Оценка на съответствието на проект "Модернизация на жп линия Елин Пелин – Костенец" 2 336 880
Оценка на съответствието на проект "Модернизация на жп линия Костенец – Септември" 1 200 440
Строителен надзор на проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък Елин Пелин-Костенец" 17 434 770
Строителен надзор на проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: железопътен участък Костенец – Септември" 4 685 150

Изготвяне на технически спецификации по проект "Внедряване на ERTMS по железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата" 230 000
Оценка на съответствието и строителен надзор по проект "Внедряване на ERTMS по железопътната линия София - Перник - Радомир – Кулата" 2 611 000
Оптимизация на идейния проект за модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево 545 000
Изготвяне на технически проект и ПУП за премахване на прелези и изграждане на подлези/надлези за железопътния участък Пловдив - Бургас, част от проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2" 680 000
Изготвяне на технически проект и ПУП за модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово, част от проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2" 2 750 000
Строителен надзор и оценка на съответствието и координация на договори по проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2" 20 000 000
Оценка на съответствието по проект "Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2" 970 000
Оценка на съответствието на инвестиционните проекти за проект "Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе" и строителен надзор 1 108 800
Строителен надзор за изграждане на нов пътен надлез в района на гара "Тодор Каблешков" 100 000
Строителен надзор за изграждането на 3 броя пътни надлези в железопътен участък Септември – Пловдив 300 000
Оценка на съответствието на проект "Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив" 500 000

Подготовка и провеждане на обучения на служители от НКЖИ по проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2 500 000
Противопожарно обслужване в обектите на НКЖИ за срок от три години 1 200 000
Общо - 121 939 635 лв.