• BG
  • EN

Проект на Наредба на МРРБ за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

Уважаеми колеги,

 

В сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е публикуван проект за Наредба за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

С проекта на наредба са определени:

  • минималните изисквания за физическа сигурност на строежите (ФСС) при проектирането и изграждането им;
  • класификатора на строежите по клас на физическа сигурност (КФС);
  • техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите.

Можете да видите пълният текст на проекта и мотивите към него тук: http://mrrb.government.bg/?controller=articles&id=8920

 

Очакваме вашите коментари и становища!