• BG
  • EN

Проект на нова Наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране предлага МРРБ

Уважаеми колеги,

 

В сайта на МРРБ днес е публикуван проект за изменение на Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството.

Можете да го видите ТУК

Ако имате предложения по проектонаредбата, можете да ги изпращате на мейла на БААИК bacea@techno-link.com  не по-късно от 28 Юни.

 

 

Събраните предложения ще бъдат обобщени и изпратени в МРРБ като предложение на БААИК.