• BG
  • EN

Проект на Техническа спецификация предлага АОП, становища се подават до 15 юли

Уважаеми колеги,

АОП публикува за публично обсъждане проект на Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет „Разработване, внедряване и поддръжка на единна национална електронна уеб-базирана платформа: „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“.

Вижте текста ТУК

Коментари и предложения относно съдържанието на документа могат да бъдат изпращани на електронен адрес aop@aop.bg до 15.07.2016 г.