• BG
  • EN

Пълният текст на Закона за устройство на територията с интегрирани последни промени от февруари, 2021 г.

Уважаеми колеги, 

 

В сайта на МРРБ е публикуван пълният текст на Закона за устройство на територията с интегрирани последни промени от февруари, 2021 г., които бяха обнародвани в брой 16 на Държавен вестник. 

 

Можете да изтеглите закона в word формат оттук:

 https://drive.google.com/file/d/1Qfn41PmqFMAYQfLyWHnD_sDmXbIXdRUi/view?usp=sharing