• BG
  • EN

Работни групи в състава на Управителния и Контролния съвети на БААИК ще работят за правата на членовете на асоциацията

На последното заседание на Управителния съвет бяха сформирани работни групи, чиито членове целенасочено да работят в полза на фирмите в асоциацията и упражняваната от тях дейност.

  • Връзка с държавни и общински институции: Цветко Тужаров и Атанас Ангелов
  •  
  • Участия в междуведомствените работни групи, Консултативен съвет и комисията по регионална политика в Народното събрание: Цветко Тужаров, арх. Богдана Панайотова, Велизар Ранев, Георги Савов, Емил Тодоров, Атанас Ангелов
  •  
  • Нормативна уредба и отговори на запитвания на наши членове във връзка с възникнали в практическата работа казуси: Цветко Тужаров, Велизар Ранев, Богдана Панайтова
  •  

Бяха избрани и двама заместник – председатели на Управителния съвет: инж. Емил Тодоров и арх. Георги Савов.

 

Прилагаме контактите /в азбучен ред/ на членовете в УС и КС, така че при необходимост да имате възможност винаги да се обръщате с въпроси и коментари към тях!                                                                                                                       

 

ИМЕ

ФИРМА

ТЕЛЕФОН

МЕЙЛ

Блага Пеева

НБС - Инженеринг ООД

0885 243282

nbs.supervision@gmail.com

Ботьо Табаков

БТ-Инженеринг ЕООД

0886 882945

btabakov@abv.bg    office@bteng.bg   

Велизар Ранев

Русенска строителна борса ООД

0885 252555

rsb_ruse@abv.bg

Георги Савов

 А - три архитектура и изпълнения ООД

0898 770910

gdsavov@gmail.com      a3@netbg.com  

Даниела Гинева

 Гинев Инженеринг ЕООД

0888 198074

ginevinjenering@gmail.com

Емил Тодоров

Строителен стандарт ЕООД

0879 061802

strstand@abv.bg      strstand@tradel.net

Живко Тенев

Т 7 Консулт ЕООД

0888 628776

t_7@consultant.bg 

Иван Колелиев

Инжконсултпроект ООД

0888 863440

koleliev@ecp.bg

Илия Василев

Васстрой - Консулт ООД

0888 240375

vasstroy_consult@abv.bg  

Надя Петкова

Екоинженеринг ЕООД

0887 360504

nadia_petkova@abv.bg

Цветко Тужаров

Супервайзер ЕООД

0889 528375

supervisor.gmbh@gmail.com

       
       
       
КОНТРОЛЕН СЪВЕТ      

Атанас Ангелов

Контрол - Инвест ЕООД

0887 708251

aangelov@kontrol-invest.com,    angelov@kontrol-invest.com     

Богдана Панайотова

Ен Ар Консулт ЕООД

0885 399814

bogdana.panayotova@gmail.com  

Стефка Славова

Стеки Консулт ЕООД 

0897 969755

steki_s@abv.bg,      steki_r@abv.bg