• BG
  • EN

Сайтът на ЕFCA ще представя значими проекти на инженери - консултанти от европейските страни

Уважаеми колеги,
 
 

                   Европейската федерация на консултантските асоциации /EFCA/ предоставя възможност на сайта на федерацията да бъдат поместени някои по-интересни и значими национални проекти, реализирани от инженери консултанти в съответната страна.

 

Накратко:

-Целта на инициативата е да се подобри прозрачността и изграждането на имиджа на инженерите консултанти;

- Да се покаже широкия спектър от проекти, в които инженерите консултанти биха могли да участват;

- Да се демонстрира влиянието на и ролята на консултантската индустрия в ежедневието;

 

 

Изисквания относно формата на представяните проекти:

Възможност за изпращане на най-много три проекта.

Всеки проект трябва да е илюстриран със снимка (поне 300 dpi, формати: Photoshop EPS, TIF или JPEG) .

Към всеки проект да има кратко описание (в рамките на около 10 реда) на английски език като се изтъкнат най-важните резултати от реализирането на проекта, фокус върху социалните ползи и тези върху околната среда. Да се посочат техническите иновации.

Може да се посочи и името на фирмата, но акцентът трябва да е върху проекта. Може да има линк към интернет страница на съответната фирма.

 

 

Информацията изпращайте на някой от следните имейл - адреси:

efca@efca.be,  acroisiau@efca.be, vdalle@efca.be

Тема: National project material to feature on the EFCA website