• BG
  • EN

В последния за 2016 г. брой на Държавен вестник са обнародвани няколко важни промени на закони и наредби

В брой 105 от 30 декември 2016 г. на Държавен вестник са обнародвани няколко важни промени на закони и наредби, свързани с консултантската дейност в строителството: