• BG
  • EN

Ясни са кандидатите за супервизия на тунел "Железница" - част от магистрала "Струма"

Източник на информация: http://gradat.bg/

 

На 17 февруари отвориха офертите за: "Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница".

В Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" постъпиха седем оферти. Те са на

1.Обединение "ЕВРО-РУТЕКС 2016", съставено от "Евроконсулт" АД, Испания, и "Рутекс" ООД, България.
2.ДЗЗД "ММ АРК", което са "Мотт МакДоналд Лимитид", Великобритания, "Ен Ар Консулт" ЕООД, България, и "Трансконсулт – БГ" ООД, България.
3.Обединение "Железница – 2020", което включва българските "Т7 Консулт" ЕООД, "Ен ЕКИП" ООД, "Инфрапроект консулт" ЕООД и "СЖС Чек Репаблик" ООД, Чехия.
4.Обединение "Железница", което се състои от "Консултантска инженерна група" ООД, "Ай Си Консулентен Цивилтехникер" Г.м.б.Х., Австрия, "РубиконИнженеринг" ЕАД, Трафик Холдинг" ЕООД.
5."Пътинвестинженеринг" АД;
6. Обединение "Тунел Железница – Струма", съставено от "Пътконсулт 2000" ЕООД, "Строл – 1000" АД, "ИРД инженеринг" С.р.л., Италия.
7. Обединение "ВИА Железница", в което са "План инвест Пловдив" ЕООД, "Инфра Инвест" ООД, "Сърч Корпорейшън СРЛ", Румъния.

Целта на процедурата за възлагане на обществената поръчка е изборът на консултант, който да изпълнява функциите на Инженер по FIDIC, Жълта книга от 1999 г. (Договор за строителство), и да упражнява функциите на строителен надзор, за автомагистрала "Струма" Лот 3.1 Тунел "Железница".


Индикативната стойност на поръчката е 7 милиона лева.


Срокът за упражняване на строителен надзор е 60 месеца, или 5 години.

Тунел "Железница" е от км 366 до км 370.460 и  включва тунел с обща дължина около 4.46 км, от които 2 км тунелна част и 2.46 км открит път.


 

Офертите в търга за строителство на обекта ще бъдат отворени на 26 февруари.