• BG
  • EN

За първи път от две години европейската консултантска гилдия се събра на живо в Париж

На 10 юни в Париж се проведе годишното общо отчетно изборно събрание на Европейската Федерация на инженерите консултанти – ЕФКА, първото присъствено събитие на организацията през последните две години. На него присъстваха почти всички национални организации членове на ЕФКА, включително председателят на БААИК, инж. Атанас Ангелов.

 

Основаните акценти на срещата включваха отчетен доклад за дейността, финансов отчет, представянето на бъдещия президент, избор на двама нови членове на Борда на директорите, както и обсъждане на статута на някои от асоциациите членки, изнасяне на доклади от представители на работните комисии, церемония по награждаването на победителите в конкурса за млади професионалисти (вкл. отличените през 2020г. и 2021г.). 

 

                        

 

Бъдещият президент на ЕФКА, който ще встъпи в длъжност през следващата, 2023г., е Инес Фертусон от Испания, досегашен член на Борда на директорите и с активно присъствие в редица работни комисии. Тя ще заеме мястото на досегашния президент, французинът Беноа Клошере, чиито мандат изтича.  За попълване на състава на Борда на директорите бяха избрани Деспина Калидрумито и Магнус Хьожи.

Беше предложено и одобрено от общото събрание освобождаването от членски внос за две години на Украинската гилдия на инженерите консултанти, наблюдаващ член в ЕФКА. Също така беше гласувано почти единодушно и изключването на Македонската асоциация на инженерите консултанти, поради неспазване на финансовите задължения към европейската федерация и проявено некоректно отношение при неколкократните опити на Борда на директорите за разрешаване на ситуацията.

 

Беше изнесен доклад за сътрудничество и съвместни инициативи на ЕФКА и ФИДИК, както и представено новото лого на европейската федерация. Дистанционно, чрез онлайн включване, участие в събранието взе Мулек Мортин, представител на SGUA, група към ЕК в подкрепа на Украйна. Той разясни дейността на звеното до момента в договарянето на помощ с различни международни финансови институции и фондове, както и представи бъдещите намерения и планирани дейности.

 

Накрая беше обявено мястото на следващото общо събрание и годишна конференция на ЕФКА през 2023г. – Истанбул, Турция.