• BG
  • EN

СЕКЦИЯ КЪМ БААИК "МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ"


 

 

Фирма

 

Име на специалиста

Контакти

„Икар Консулт“ АД

Лилия Божидарова Аткова

0895 724 096

0895 477 476

lilishtereva@gmail.com

„Икар Консулт“ АД

Габриела Иванова Орфеева-Соколова

0887 618 670

Gabriela_orfeeva@abv.bg

„Строителен стандарт“ ЕООД

Георги Емилов Тодоров

0879 06 18 88

george30@abv.bg

„Строителен стандарт“ ЕООД

Людмила Маринова Маринова

0877 432040

liusi.m.m@abv.bg

„Строителен стандарт“ ЕООД

Надежда Миленова Лилова

0889 666 933

nadezhda.lilova@gmail.com

„Т 7 Консулт“ ЕООД

Любомир Цветанов Попов

0883 45 29 25

lubomirpopovuasg@gmail.com

„Т 7 Консулт“ ЕООД

Росица Христова Стоянова

0894714009

r_o_s_i_t_s_a@abv.bg

„Трансконсулт – БГ“ ООД

Диляна Тюфекчиева - Христова

0886 735 716

D.tyufekchieva@transconsultgroup.com

„Трансконсулт – БГ“ ООД

Десислава Атанасова

0888 73 61 83

Dessy.atanasova@transconsultgroup.com

„ИКюИ Контрол“ ООД

Любомир Петров

0886 317 646

lgp@eqe.bg

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Анета Пекалиева

0883 323 127

anetakrasteva@mail.bg

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Бистра Манолова

0898 605 620

bistra.i.dimitrova@gmail.com

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Деян Дончев

0898 669 321

deqndonchev@abv.bg

„Ен Ар Консулт“ ЕООД

Николина Ангелова

0889 453 329

nikolina.angelova.94@gmail.com

„Контрол Инвест“ ЕООД

Александър Чаушев

0886 019 404

a_chaushev@abv.bg

„Контрол Инвест“ ЕООД

Златка Коджабашева

0898 748 869

zaranm@gmail.com

„Контрол Инвест“ ЕООД

Йордан Ангелов

0888 569 942

angelov.yordan@yahoo.com

„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД Александър Жипонов

0884 500 560

AKJ@ekj.dk

 

„ИЙ КЕЙ ДЖЕЙ БЪЛГАРИЯ КЪНСЪЛТИНГ ЕНДЖИНИЪРС“ ЕООД Калин Калинков

0878 956 203

KAK@ekj.dk

 

 

 
 


new


КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В СЕКЦИЯ "МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ"?:
 
 
 
1. Всеки специалист /без ограничение на специалността/, работещ във фирма за строителен надзор, респективно - консултантска дейност, членуваща в БААИК.
 
2. Да бъде под 35-годишен.
 
3. Да има желание и амбицията да участва в живота на асоциацията, респективно - в мероприятията на Европейската федерация на инженерните асоциации EFCA, свързани с Young Professonals Group.
 
4. Да подаде молба от управителя на фирмата, в която работи, до УС на БААИК, към която да приложи автобиографията си с контакти /телефон и електронна поща/.
 
 
ЧЛЕНУВАНЕТО В СЕКЦИЯТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ТАКСИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС!
 
 
Молбата и автобиографията изпращайте мейла на БААИК: bacea@techno-link.com