• BG
  • EN


 УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ  НА  БААИК


 

 

 

 

Име

Фирма

Контакти

1.

 Инж. ЦВЕТКО ТУЖАРОВ,

 Председател на УС на БААИК

 

 Супервайзер ЕООД

 

 

 

 supervisor.gmbh@gmail.com 

 

 

2.

 АРХ. ГЕОРГИ САВОВ, 

 Заместник - председател на УС

 

 А - три архитектура и изпълнения ООД

 

  a3@netbg.com

3.

 ИНЖ. ВЕЛИЗАР РАНЕВ

 Русенска строителна борса ООД

 

 rsb_ruse@abv.bg

 

4.

 

 ИНЖ. ЖИВКО ТЕНЕВ

 

  Т 7 Консулт ЕООД

 

 t_7@consultant.bg

 

 5.

 ИНЖ. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ

 

 Васстрой - Консулт ООД

 

  

  vasstroy_consult@abv.bg 

 

6.

 ИНЖ. ДАНИЕЛА ГИНЕВА

 

  Гинев Инженеринг ЕООД

 

 

ginevinjenering@gmail.com 

 

7.

ИНЖ. БОТЬО ТАБАКОВ

 

 БТ - Инженеринг ЕООД

 

 botio.tabakov@gmail.com 

8.

 ИНЖ. ИВАН КОЛЕЛИЕВ

 

 Инжконсултпроект ООД

 

 

  office@ecp.bg

 

9.

 ИНЖ. БЛАГА ПЕЕВА

 

  НБС - Инженеринг ООД

 

 

  nbs.supervision@gmail.com

 

10.

 

 ИНЖ. НАДЯ ПЕТКОВА

 

 Екоинженеринг ЕООД

  

 nadia_petkova@abv.bg 

 

11.

  

 ИНЖ. ЕМИЛ ТОДОРОВ, 

 Заместник - председател на УС

 

 Строителен стандарт ЕООД  strstand@tradel.net