• BG
  • EN


 УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ  НА  БААИК

/избран с решение на Общото събрание от 11 декември, 2019 г./
 

 

 

Име

Фирма

Контакти

1.

 Инж. АТАНАС АНГЕЛОВ,

 Председател на УС на БААИК

 

 Контрол - Инвест ЕООД

 

 

angelov@kontrol-invest.com

 

2.  АРХ. ГЕОРГИ САВОВ

 

 А - три архитектура и изпълнения ООД

 

 

 a3@netbg.com

3.

 ИНЖ. ВЕЛИЗАР РАНЕВ

 Русенска строителна борса ООД

 

 rsb_ruse@abv.bg

 

4.

 

 ИНЖ. ЖИВКО ТЕНЕВ

 

  Т 7 Консулт ЕООД

  t_7@consultant.bg

 

 5.

 ИНЖ. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ

 

 Васстрой - Консулт ООД

 

  

  vasstroy_consult@abv.bg 

 

6.

 ИНЖ. ДАНИЕЛА ГИНЕВА

 

  Гинев Инженеринг ЕООД

 

 gineva_dg@abv.bg 

7.

ИНЖ. САВА ТАЧЕВ

 

 Стройнорм ЕООД

 

stroynorm@abv.bg

8.

 ИНЖ. ИВАН КОЛЕЛИЕВ

 

 Инжконсултпроект ООД

 

 

  office@ecp.bg

 

9.

 ИНЖ. БЛАГА ПЕЕВА

 

  НБС - Инженеринг ООД

 

 

  nbs.supervision@gmail.com

 

10.

 

 ИНЖ. ТОДОР ТОДОРОВ

 

 Трансконсулт БГ ООД   todor.todorov@transconsultgroup.com 
11.

  

 ИНЖ. ЦВЕТКО ТУЖАРОВ

 

 Супервайзер ЕООД   supervisor.gmbh@gmail.com