• BG
  • EN

БААИК представя най-мащабния енергиен проект в света, управляван съгласно договорните форми на ФИДИК

Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти Ви кани на представяне на най-големия в света енергиен проект, който се изгражда в Южна Франция съгласно договорните форми на ФИДИК!

 

35 държави от три континента са ангажирани в изграждането на най-големия токамак, създаван някога, машина, която трябва да демонстрира, че синтезът - енергията на Слънцето и звездите - може да се използва като голям мащабен енергиен източник, който не отделя CO2, за производство на електричество.

 

ИТЕР (www.iter.org ) не е първият термоядрен реактор, но той трябва да е първият, който ще докаже, че може да произведе много повече енергия, отколкото се влага, за да се възбуди термоядрен синтез.