• BG
  • EN

Членство

Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти (БААИК) е единственото браншово сдружение в България на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството.
БААИК е и единственият за България пълноправен член на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC) и Европейската асоциация на консултантските асоциации (EFCA), притежаваща правата за разпространение на международно признатите договорни условия на FIDIC за строителство и проектиране, използвани при всички търгове с външно финансиране.
 

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за членове на БААИК като ви гарантираме:

· Участие в обучения и професионални курсове на преференциални цени.
· Съдействие за  консултации по прилагане на международните договори по  FIDIC.
· Сертификати и документи за участие в търгове, удостоверяващ членството и принадлежността ви  към FIDIC и EFCA.
· Възможности за пряко участие в промяната на нормативните актове, свързани с професията на консултанта.
· Ежедневна информация за всички обществени поръчки и търгове в строително-инвестиционния процес.
· Прессъобщения и реклама на консултантската дейност в публичното пространство.

Членове на БААИК са юридически  и физически лица -  консултанти по смисъла на ЗУТ и ФИДИК.  Членският внос е както следва:

 

            ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  /ЮЛ/  -   750 ЛЕВА
            ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЧЛЕНОВЕ /ФЛ/ - 250 ЛЕВА

 

ЗАПЛАЩА СЕ И ЕДНОКРАТНА ВСТЪПИТЕЛНА ВНОСКА:

за ЮЛ - 250 лева, а за ФЛ - 100 лева, при подаване на документите за членство

/съгласно решение на Общото събрание на БААИК, проведено на 5 декември, 2018 г./.

 

Банковата сметка на БААИК е:

УНИКРЕДИТ  БУЛБАНК

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG47UNCR96601087804103


ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЧЛЕНСТВО СА САМО:


- Молба в свободен текст до УС на БААИК


- Копие от лиценза на фирмата, ако е оправомощена да извършва строителен надзор


- Презентация на фирмата /или професионална автобиография на физическото лице, ако кандидатът е такъв/.

 

За повече информация:

02 983 90 41, 0878 111 085, 0878 111 086 /Красимира Петрова, Виктория Янчова - Секретариат на БААИК/, e-mail: bacea@techno-link.com 

 
CASL3