• BG
  • EN

Обучения

 

 

 

 ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

 ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

 

 

 17 Януари, 2023

 ПРИСЪСТВЕНО

   И ОНЛАЙН

 

 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА

 СТРОИТЕЛСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АКТ

 ОБРАЗЕЦ 15

 

 19 Януари, 2023

  ПРИСЪСТВЕНО 

  И ОНЛАЙН

 

ОБУЧЕНИЕ ПО НОВАТА НАРЕДБА ЗА 

 ЕНЕРГИЙНИТЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА

 СГРАДИТЕ

 

 16 Февруари,  2023   

ПРИСЪСТВЕНО 

  И ОНЛАЙН

 

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 2021 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНОСТ И УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА

 

 23 Февруари,      2023  

ПРИСЪСТВЕНО 

  И ОНЛАЙН

 

 

 

Ако желаете да бъдете спонсор на някое от събитията, организирани от БААИК, можете да видите детайлите и опциите ТУК