• BG
  • EN

Обучения

 

 

ФУНКЦИИ НА КОНСУЛТАНТА ПРИ ЗАПОЧВАНЕ, ИЗВЪРШВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ

 

  24 Септември 2020

 

 144 лв. за членове на БААИК /с ДДС/

  198 лв. за други /с ДДС/

 

КОНТРОЛ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ    1 Октомври 2020  

 132 лв. за членове на БААИК /с ДДС/

  192 лв. за други /с ДДС/

 

 

АКРЕДИТИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ФИДИК,

МОДУЛ 1

 

  5 - 9 Октомври  2020

 

 480 лв. за членове на БААИК /без ДДС/

 800 лв. за други /без ДДС/

 

АКРЕДИТИРАНО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ФИДИК ЗА НАПРЕДНАЛИ,

МОДУЛ 1 А

  26 - 30 Октомври        2020  

 

 480 лв. за членове на  БААИК /без ДДС/

 800 лв. за други /без ДДС/

 

 

 

Ако желаете да бъдете спонсор на някое от събитията, организирани от БААИК, можете да видите детайлите и опциите ТУК