• BG
  • EN

Инж. Цветко Тужаров е новият председател на УС на БААИК

На провелото се днес, 14 септември, Годишно общо отчетно - изборно събрание на БААИК бе избран нов председател на УС и това е инж. Цветко Тужаров.

Той е досегашен член на УС и заместник – председател на асоциацията. Управител е на фирма „Супервайзер“ ЕООД и е действащ инженер – конструктор, проектант – конструктор, технически контрол по част „Конструктивна“, както и юрист.

Освен, че членува в БААИК от самото учредяване на организацията през 1999 година, 12 години е участвал и в управлението на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране /КИИП/ - основно като член на УС, а четири години и като председател на Контролния съвет на КИИП.

В качеството си на председател на БААИК той обеща да работи за повишаване на професионалната квалификация на специалистите, работещи във фирмите за надзор, да търси и реализира формати и инициативи, които ще бъдат в полза на членовете на асоциацията, в частност – на тяхната дейност и не на последно място – законово регламентиране на Камара на консултантите в строителството.

Досегашният председател на УС на БААИК инж. Атанас Ангелов, на който изтече втория мандат, бе избран за председател на Контролния съвет. Заедно с него в Контролния съвет бе одобрена и кандидатурата на арх. Богдана Панайотова.

Нови три попълнения има и в Управителния съвет – инж. Емил Тодоров, инж. Ботьо Табаков и инж. Надя Петкова.

 

Новоизбраният председател на БААИК инж. Тужаров е приветстван от изпълнителния директор на Камарата на строителите арх. Иван Несторов